Τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου

1) Τσάλας Ιωάννης του Αναστασίου

2) Κούνιος Νικόλαος του Ηρακλή

3) Καραγεωργίου Στέργιος του Σταύρου

4) Αγωγιάτης Απόστολος του Αθανασίου

5) Στάικος Δημήτριος του Πασχάλη

6) Λιάπης Νικόλαος του Παναγιώτη

7) Παράσχου Παναγιώτης του Νικολάου

8) Παράσχου Ανέστης του Ηλία

9) Βλαχογιάννης Ανέστης του Περικλή

10)  Κατσιγιάννης Δημοσθένης του Δημητρίου

11)  Βάμβας Βασίλειος του Νικολάου

12)  Δερετζής Ιωάννης του Στεργίου

13)  Κατσιγιάννης Ελευθέριος του Χρήστου

14)  Στοϊμένος Κων/νος του Ιωάννη

15)  Ψωμάς Κων/νος του Νικολάου

16)  Βλαχογιάννης Βασίλειος του Περικλή

17)  Κατσιγιάννης Αθανάσιος του Δημητρίου

18)  Παπάζογλου Ελευθέριος του Διογένη

19)  Παπάζογλου Κων/νος του Διογένη

20)  Ναλμπάντης Θεοφάνης του Ανέστη

21)  Ουρούμης Άγγελος του Κων/νου

22)  Τσαλίκης Δημήτριος του Αναστασίου

23)  Ζάμπας Άγγελος του Περικλή

24)  Ζάμπας Γεώργιος του Περικλή

25)  Ζάμπας Στέργιος του Χρήστου

26)  Μαρσιανούδη Αικατερίνη του Πασχάλη

27)  Τζιώτζης Ανέστης του Γεωργίου

28)  Μαλαμίδης Δημήτριος του Ανέστη

29)  Λάλας Κων/νος του Γεωργίου

30)  Χαλάτσης Δημήτριος του Αριστείδη

31)  Βλάχος Φίλιππος του Αλεξάνδρου

32)  Κόζας Ηλίας του Αλεξάνδρου

33)  Σταμπουλής Κων/νος του Ιωάννη

34)  Τζώρτζης Σπυρίδων του Γεωργίου

35)  Παράσχου Διογένης του Νικολάου

36)  Πλιόκας Γεώργιος του Αριστείδη

37)  Παράσχου Στέργιος του Νικολάου

38)  Ράγιας Κων/νος του Νικολάου

Το πρώτo Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούνταν από τους:

  • Τσάλα Ιωάννη Πρόεδρο
  • Παράσχου Στέργιο Αντιπρόεδρο Α'
  • Βογιατζή Κων/νο Αντιπρόεδρο Β'
  • Βλαχογιάννη Βασίλειο Γραμματέα
  • Χαλάτση Δημήτριο Ταμία
  • Μέλη: Αγωγιάτη Περικλή, Καραγεωργίου Στέργιο, Σιώλα-Ζάμπα Τασία, Σταμπουλή Κων/νο.

Πρόεδροι του Δ.Σ. διετέλεσαν οι: 1) Τσάλας Ιωάννης (1983-1984), 2) Παράσχος Στέργιος (1985-1987), 3) Αλιστρατινός Νικόλαος (1988-1993), 4) Αραμπατζής Αθανάσιος (1994), 5) Βλαχογιάννης Ανέστης (1995-1997), 6) Μπενάζης Κων/νος (1998-1999), 7) Τσαλίκη Φωτεινή (2000-2001), 8) Ψωμάς Αλέξανδρος (2002-2003), 9) Παπαδόπουλος Κων/νος (2004-σήμερα).