Προμήθεια φορεσιών μέσω LEADER

Gida_pantrΟ Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Προσοτσάνης «ο Μέγας Αλέξανδρος» στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για τον άξονα 4 (προσέγγιση LEADER) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, κατέθεσε πρόταση με τίτλο «Προμήθεια παραδοσιακών φορεσιών». Μετά την αξιολόγηση του φακέλου από την αρμόδια επιτροπή, κρίθηκε επιλέξιμη και εντάχθηκε με την υπ’ αρ. 21495/6-11-2015 απόφαση του Γ. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 17.247,06 € εκ των οποίων το 75 % (12.935,30 €) καλύπτεται από το πρόγραμμα και το υπόλοιπο 25 % (4.311,76 €) από ιδία συμμετοχή του συλλόγου. Με τα παραπάνω χρήματα ο Σύλλογος εμπλούτισε την ιματιοθήκη του με παραδοσιακές μακεδονικές φορεσιές και κοσμήματα (πόρπες γυναικείων ζωνών). Πιο συγκεκριμένα, προμηθεύτηκε 14 γυναικείες φορεσιές περιοχής Γιδά (Αλεξάνδρεια Ημαθίας), 8 ανδρικές φορεσιές περιοχής Επισκοπής (Ημαθίας), καθώς και 3 ανδρικές Παύλου Μελά (Μακεδονομάχου).

Με αυτό τον τρόπο καλύφτηκε μια πάγια ανάγκη του Συλλόγου μας, αφού συχνά παρουσιάζει στις εκδηλώσεις του χορούς της συγκεκριμένης περιοχής (Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά Ρουμλουκίου).